EU Fondovi – E-impuls

Maxima film-u odobrena su bespovratna sredstva za projekt pod nazivom “Modernizacija postojeće infrastrukture”, referentne MIS oznake KK.03.2.1.06.0535.
 
Ukupna vrijednost projekta:
268.368,75 HRK
 
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:
214.695,00 HRK
 
Dodijeljena bespovratna sredstva:
182.490,75 HRK
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz:
Europski strukturni i investicijski fondovi
 
Razdoblje provedbe projekta:
1. listopada 2017. – 1. travnja 2018.
 
Kratki opis projekta:
Tvrtka Maxima film je mikro poduzetnik koji je ušao u razvojnu fazu poslovanja zbog zastarjele i tehnološki neadekvatne opreme. Prosječna starost opreme je više od 10 godina, zbog čega ju je nužno osuvremeniti naprednim tehnološkim rješenjima. Nabava suvremene opreme modernizirat će procese i produkciju te omogućiti razvoj novih karakteristika proizvoda i usluga, što će podići efikasnost i lakšu produkciju.
 
Opći cilj projekta:
Povećavanje konkurentnosti na tržištu ulaganjem u razvoj.
 
Specifični ciljevi projekta:
Povećanje tehničkih kapaciteta produkcije za 35%, modernizacija procesa obnavljanjem zastarjele opreme i uvođenjem novih tehničkih performansi te zadržavanje konkurentnosti i međunarodna suradnja.
 
Očekivani rezultati projekta:
1. Nabavljena oprema stavljena u funkciju 203.445,00 kn
2. Povećani produkcijski kapaciteti 35%
3. Održavanje zaposlenih (2)
4. Novo zapošljavanje (2)
5. Povećanje prihoda za 107%
6. Broj novih produkcija (3)
7. Broj novih međunarodnih suradnji (4)
8. Stabilnost poslovanja i konkurentnost na internacionalnim tržištima
9. Poboljšanje uvjeta rada
10. Učenje i rast kadrova za nova produkcijska rješenja
11. Društveno odgovorno poslovanje i upravljanje resursima

 
Više informacija o provedbi projekta zainteresirani mogu dobiti pisanim putem na adresi Božidara Adžije 22, 10000 Zagreb, elektroničkom poštom na ana.grbac@maxima-film.hr ili na broju telefona +385 1 364 77 00.
 
Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.
 
 
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Maxima Film d.o.o.