Produkcijske usluge

Mnogi se filmovi snimaju na lokacijima koje, zbog svoje prikladnosti, zamjenjuje one autentične često udaljene i nekoliko tisuća kilometara.

Hrvatska ima, zbog povjesnog utjecaja Italije i Austrougarske na arhitekturu gradova ali i s obzirom na njezin geostrateški položaj, sigurnost, raznolikost i ljepotu krajolika, potencijal u pružanju usluga lokacija za snimanje. Naši kadrovski i tehnički resursi po kvaliteti zadovoljavaju europski i svjetski standard. Naša će Vam pomoć omogućiti da atraktivne lokacije postanu i pristupačne.
Do sada smo pružili usluge organizacije snimanja sljedećim produkcijama:

Mitsubishi – RedOrange (2005.)
Prava princeza – Phoenix (2004.)
Baršun i svila – ndF (Hanka Weiszflog) – Njemačka (2001.)
Plava ptica – Bavaria Film (Hugo Leeb) – Njemačka (2001.)
Kolaps – Multimedia (Beatrice Hallenbarter) – Njemačka (2001.)
Pinocchio (Martin Landau) – Kuchner & Locke – SAD (1995.)

 

Lokacije